Podjela potvrda o sudjelovanju na Radionici mađarskog jezika i kulture