Színjátszó szakcsoport

Irodalom iránt érdeklődők – a vers, próza és dráma „szerelmesei” – mindig akadtak a Kultúrkör történelme folyamán még akkor is, ha ez a tevékenység nem egy formálisan megalakított irodalmi szakcsoport keretein belül zajlott. A szervezett és folyamatosan működő szakcsoportra egészen 1994-ig kellett várni. Addig szinte kizárólag azon múlott, hogy vannak-e olyan elhivatott tagok, akik egyéb kötelezettségeik mellett is hajlamosak arra a többlet munkára, amit az irodalommal való foglalkozás megkövetelt.

A II. világháború előtti és alatti időszakból ránk maradt régi dokumentumok, jegyzőkönyvek szavalóestekről, felolvasásokról, műsoros délutánokról, színelőadásokról, nemzeti ünnepek megemlékezéséről számolnak be, de az előadók kilétét, sajnos nem lehetett kideríteni. Az irodalmi élet első csúcsa 1946. és 1956. közötti időszakban volt, amikor egy 16 tagú drámai és 37 tagú irodalmi műkedvelő csoport működött, de vezetőik visszatérésével Vajdaságba a munka megtorpant. Hasonlóan végződött a két újabb próbálkozás az 1960-as években, éppúgy, mint az 1986. évi kísérlete Nagy Mária Beátának, a zágrábi Bölcsészkar akkori magyar lektorának.

A ma is működő színjátszó szakcsoport – akkor még irodalmi szakkörként – 1993-ban kezdte meg munkáját. A költészet iránt érdeklődők szakmai irányítását, az egyes programok összeállítását és előkészítését Dr. Sándor László, a Bölcsészkar akkori magyar lektora vállalta magára. A Kör vezetése formálisan is megalakította az irodalmi szakcsoportot 1994. március 29-én, első vezetőjének kinevezte a program kezdeményezőjét, Kiss Gabriellát, és a munka azóta is folyamatosan zajlik.

Dr. Sándor László tevékenységének hozzáadott értéke, hogy a programok összeállításának és versek elemzésének titkait sikeresen elsajátítottak a szavalásban jeleskedő tagok – a későbbi szakcsoportvezetők – Csányi Zsuzsa, Kovács Lea és Réber László. A szakcsoport a megalakulásával csaknem egyidőben gondot kezdett viselni az utánpótlásól, így számos tehetségre a „Kéknefelejts” óvodába járók, az Ivan Gundulić Általános iskola kéttannyelvű tagozatának tanulói, az anyanyelvápolási programban részesülők, illetve a Bölcsészkar 1994-ben indított magyar szakos hallgatói között bukkant rá.

A szakcsoport jelenleg 12 felnőtt taggal működik, műsorai a nemzeti ünnepek – március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a, valamint több jeles nap – Magyar kultúra napja, Költészet napja, Mikulás – alkalmából készített programot gazdagítják.